Odla Musik

En musikalisk föreställning om odling och djur.

Utomhusteater från 2 år.

Sånger från lotten

Allsånger från förr med Ebba och Måns.

Allsång utomhus för alla åldrar.

Fyra årstider

En naturutställning med sagotema. Möt Åke Åkersork och hitta pumpor.

En utomhusaktivitet från 2 år.

Om Gröna Lådan

Gröna Lådan är en ideell kulturförening i Varberg som gör musikteater och naturutställningar.

Gröna Lådan drivs av sina medlemmar och utformar verksamheten utifrån medlemmarnas olika intressen och initiativ.

"Vi kombinerar vårt intresse för odling, musik, teater och konst genom projekt som Från Påskägg till Pumpa (workshop i att så fröer i påskägg i konstverkstaden på Kulturhuset Komedianten i Varberg våren 2017) samt vår musikteaterföreställning för barn Odla Musik (2019). Vi hämtar inspiration och skapar sagor, sånger och hantverk utifrån den natur och det djurliv vi har i vår närmiljö." /Måns Eriksson (kassör).

I dagsläget (2023) disponerar föreningen en mindre åkerplätt vid Nedre Gården i Varberg där Gröna Lådan deltar i projekten Odla din hatt och 1kvm lin.

Se artikel om Gröna Lådans medverkan i Odla din Hatt från Region Halland.

Våren 2021 genomförde föreningen covid-19anpassade utomhusaktiviteter för barnfamiljer och förskolor i Varberg med temat "Fyra Årstider".  Aktiviteterna har även fortsatt och pågår tills vidare. Tanken med arrangemangen är att besökarna kommer till en interaktiv trädgårdsutställning vid fyra tillfällen under året. Det första på våren (sådd), det andra på sommaren (upptäcka hur det man sått växer), det tredje på hösten (skördetider, pumpor mm.) och det fjärde runt jultider (samla frökapslar, bunkra inför vintern och sjunga julsånger).
Gröna Lådans Fyra Årstider är ett långsiktigt och hållbart projekt där vi tar tillvara på skörden och fröer till nästa sådd. Avsikten är att väcka nyfikenhet och inspirera till odling och natur genom sång och sagor i en fantasifull grön miljö.

Gröna Lådan bildades 2016 och hade från början ett fokus på kultur för barn och anhöriga till barn med osynliga funktionsnedsättningar, NPF (Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar). Det resulterade i en utställning i Galleri Garage våren 2017 på vår hemadress i Varberg. Där visades konst och alster av barn och föräldrar i familjer med NPF. Sedan bjöds nyckelpersoner inom kommun, vård och skola in för att titta på vad dessa barn och familjer kan åstadkomma när de får en möjlighet att uttrycka sig på sina egna villkor. Avsikten var att lyfta styrkorna, den kreativa kraften och väcka frågor kring hur vi kan ta vara på den.

Stöds av

Kontakt

+46760 150 588

grona.ladan1@gmail.com